» » » Dr. Angry and Mr. Calm

Monday, December 31, 2007

Dr. Angry and Mr. Calm


สวัสดีครับ
ภาพที่เห็นนี้ชื่อภาพ Dr. Angry and Mr. Calm เมื่อเรามองภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา เราจะเห็นภาพชายทางซ้ายมือใบหน้าแสดงความโกรธในขณะที่ทางขวาจะเป็นชายที่มีสึหน้าสุขุมเรียบเฉย แต่เมื่อเราถอยห่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ประมาณ 1-2 เมตรเราจะเห็นภาพสลับกัน โดยทางซ้่ายมือจะเป็นหน้า ชายที่มีสีหน้าเรียบเฉยส่วนทางขวาจะกลายเป็นหน้าชายที่กำลังโกรธแทน ภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีพื้นฐานจากงานของ Dr Aude Oliva (MIT) และ Dr Philippe Schyns (University of Glasgow) โดยหลักการว่าปกติสายตาของเราเราจะมองเห็นภาพทั้ง2 ลักษณะคือแบบรายละเอียดและแบบไม่เน้นรายละเอียด ในระยะใกล้สายตาของเราจะเน้นการทำงานไปที่การมองรายละเอียด ส่วนในระยะไกลการมองภาพแบบไม่เน้นรายละเอียดจะเด่นชัดกว่า
ภาพที่เราเห็นเป็นการนำภาพ 2 ภาพมาซ้อนกัน โดยภาพทางซ้่ายมือจะมีรายละเอียดของภาพใบหน้าโกรธซ้อนด้วย ภาพที่ไม่เน้นรายละเอียดของชายที่มีใบหน้าเรียบเฉย ในทางกลับกันทางขวามือ จะเป็นภาพรายละเอียดของชายที่มีใบหน้าเรียบเฉยซ้อนกับ ภาพชายใบหน้าโกรธที่ไม่เน้นรายละเอียด
ทำให้ในระยะใกล้เราจะเห็นภาพชายใบหน้าโกรธทางซ้าย และใบหน้าเรียบเฉยทางขวา แต่เมื่อถอยห่างออกมา ภาพที่เห็นก็จะสลับกันครับ
รายละเอียดเพิ่มเติม http://cvcl.mit.edu/Papers/Schyns-Oliva99.pdf

No comments:

Post a Comment