» » » ภาพจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ

Tuesday, January 1, 2008

ภาพจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ

สวัสดีปีใหม่ครับ
ทะเลสาบ ที่ osoyoos ในประเทศแคนาดา มีส่วนประกอบของแร่ธาตุสูงมากแห่งหนึ่งในโลก ในอดีตน้ำในทะเลสาบ เป็นยารักษาโรคของชนเผ่าอินเดียน ซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมก่อนที่ ชาวผิวขาวจากยุโรปจะอพยพเข้ามา ในวันที่แสงแดดจัดมาก จนน้ำบางส่วนในทะเลสาบระเหยไป ผลึกของแร่ธาตุในทะเลสาบทำให้เกิดภาพอย่างที่เราเห็นกันนี้แหละครับ


ส่วนภาพต่อไปนี้ เป็นภาพของปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า Spiky glaciers ที่ประเทศ Argentina จะเรียกปรากฎการณ์นี้ว่า penitentes บนความสูงมากกว่า 4000 เมตรบนเทือกเขา Andes แท่งหิมะเหล่านี้จะมีความสูงกว่า 5 เมตร
อ่านรายละเอียด New Scientist

1 comment: