» » » » จูบผิดกาละเทศะ

Thursday, January 3, 2008

จูบผิดกาละเทศะ

สวัสดีครับ
กีฬามวย เป็นกีฬาที่มีภาพแปลกๆ ให้เราได้ดูกันเป็นประจำ
clip วันนี้เป็นมวยที่มีเกิดมีการ knock ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มชก ก็เพราะความพิเรนของนักมวยชุดน้ำเงินแหละครับ

No comments:

Post a Comment