» » » » ลิงสั่งหุ่นยนต์ให้เดินด้วยสัญญานสมอง

Thursday, January 17, 2008

ลิงสั่งหุ่นยนต์ให้เดินด้วยสัญญานสมอง
ที่สหรัฐอเมริกา ได้มีการทดลองที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ คือการสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานตามความคิดของสมอง ซึ่งทดลองโดยใช้ลิงซึ่งอยูุ่่ที่สหรัฐอเมริกา ในขณะที่หุ่นยนต์อยู่ที่ญี่ปุ่น เมื่อลิงเดินบนสายพาน และส่งข้อมูลการทำงานของสมองต่อไปยังหุ่นยนต์ที่ญี่ปุ่น หุ่นยนต์ที่ญี่ปุ่นก็จะเดินตามไปด้วย ตามจังหวะการเดินของลิง การทดสอบประสบความสำเร็จถึงขั้นที่ ลิงเพียงส่งสัญญานทางสมองให้หุ่นยนต์เดิน หุ่นยนต์ก็จะเดินตามคำสั่งด้วย
เจ้าลิงตัวนี้ชื่อว่า Idoya มีน้ำหนักเพียง 12 ปอนด์ สูง 32 นิ้ว แต่สามารถสั่งหุ่นยนต์น้ำหนัก 200 ปอนด์สูุง 5 ฟุตให้เดินด้วยสัญญานทางสมองของมันที่ส่งข้ามทวีปได้ เป็นครั้งแรกในโลก และเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา ก่อนที่จะมีการทดลองกับมนุษย์ ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งครับNo comments:

Post a Comment