» » » เฉียดตาย

Friday, January 18, 2008

เฉียดตาย

สวัสดีครับ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โชคดีขนาดนี้ ไม่ีเกิดขึ้นบ่อยๆ และไม่เกิดขึ้นกับทุกคนอย่างแน่นอนครับThe luckiest people on the planet

Add to My Profile | More Videos

No comments:

Post a Comment