» » » » ทะเลทรายเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Thursday, January 3, 2008

ทะเลทรายเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สวัสดีครับ
บริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโบลิเวีย ในทวีปอเมริกาใต้ มีทะเลทรายที่ชื่อว่า Salar de Uyuni ในแต่ละปีมีคนนับหมื่นไปท่องเที่ยว ที่เรียกว่าทะเลทรายแต่ไม่ใช่ทะเลทรายครับ แต่เป็นทะเลเกลือ
Salar de Uyuni แต่เดิมเป็นทะเลสาบน้ำเค็ม คาดว่ามีอายุกว่า 40,000 ปี แต่ต่อมาได้เหือดแห้งลง กลายเป็นพื้นที่ราบที่เต็มไปด้วยเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก กิืนพื้นที่ กว่า 4,250 ตารางไมล์ครับ
รายละเอียดจาก Reuters


No comments:

Post a Comment