เนื่องจาก Megamisc - Blog of Tricks and Tips & Whatsoever ได้ทำการจด domain name เป็นของตนเองภายใต้ชื่อ Megamisc เรียบร้อยแล้ว บทความใหม่ๆจึงถูก Post ไปยัง Blog ใหม่ที่ http://www.megamisc.com/ พวกเราที่สนใจสามารถติดตามได้โดย click ที่ link หรือ ที่นี่ ครับ

Thursday, January 3, 2008

ทะเลทรายเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สวัสดีครับ
บริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโบลิเวีย ในทวีปอเมริกาใต้ มีทะเลทรายที่ชื่อว่า Salar de Uyuni ในแต่ละปีมีคนนับหมื่นไปท่องเที่ยว ที่เรียกว่าทะเลทรายแต่ไม่ใช่ทะเลทรายครับ แต่เป็นทะเลเกลือ
Salar de Uyuni แต่เดิมเป็นทะเลสาบน้ำเค็ม คาดว่ามีอายุกว่า 40,000 ปี แต่ต่อมาได้เหือดแห้งลง กลายเป็นพื้นที่ราบที่เต็มไปด้วยเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก กิืนพื้นที่ กว่า 4,250 ตารางไมล์ครับ
รายละเอียดจาก Reuters


No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails