» » » » Evolution in 5 mins.

Tuesday, January 29, 2008

Evolution in 5 mins.

สวัสดีครับ

clip video วันนี้ เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ครับ ดูการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจาก clip ความยาว 5 นาทีครับ เีริ่มจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆในน้ำ สู่ยุคไดโนเสาร์และเข้าสู่ยุคปัจจุบัน

No comments:

Post a Comment