» » » » ติดตั้งหลายๆ Homepage ใน Firefox

Friday, January 25, 2008

ติดตั้งหลายๆ Homepage ใน Firefox

สวัีสดีครับ
ในเมื่อพวกเราที่ใช้ Firefox สามารถเปิด web page ได้หลายๆหน้าโดยใช้ Tab เราก็สามารถที่จะ set ให้ Firefox แสดงหน้า Homepage หลายๆหน้า ที่เราจำเป็นต้องใช้ทันที่ที่เปิดเครื่องได้เช่นกัน
วิธี set ค่าก็ง่ายนิดเดียวครับ
เริ่มต้นเลยครับ
1. Click ที่ Tools แล้วเลือก Options
2. ในหน้า Options เลือก Main
3. ที่ช่อง Start Up เลือก Show My Home page
4. ในช่อง Home Page พิมพ์ Url ที่เราต้องการ โดยใข้เครื่องหมาย | คั่น (ตัวอย่างครับ http://megamisc.blogspot.com|http://www.zickr.com|http://www.yahoo.com)
5. เสร็จแล้วก็ click OK
เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ เมื่อเรา restart Firefox ทัีนทีที่ Firefox ทำงาน ก็จะมี home pages หลายหน้าใน หลาย tabs ตามที่เรา set ไว้ครับ

No comments:

Post a Comment