» » » » Human Google

Friday, January 18, 2008

Human Googleสวัสดีครับ
นาย Brad Williams ชาวเมือง Wisconsin ซึ่งปีนี้อายุ 51 ปีแล้ว ความจำน่าจะเริ่มเสื่อมถอย แต่สำสหรับเขาแล้ว กลับได้รับฉายาเป็น "human Google" เนื่องจากความสามารถทางด้านความจำของเขา ความสามารถพิเศษที่เขามีอยู่ก็คือ เขาสามารถจำเหตุการณ์ที่ผ่านไปได้แทบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าว เหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของเขา ซึ่งเขาสามารถระบุวันที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงกระทั่งสภาพภูมิอากาศในวันนั้นๆ
การถ่ายทอดความจำของเขาเป็นไปแบบลื่นไหลดั่งกระแสน้ำ เป็นเหมือนดั่ง encyclopedia ที่ระบุเหตุการณ์ อย่างละเอียด โดยไม่ตกหล่น
อาการอย่างนี้ ศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่า hyperthymesia ซึ่ีงพบได้น้อยมาก ขณะนี้เรื่องของเขากำลังถูกสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วครับ
อ่านรายละเอียดได้ที่ http://abcnews.go.com/GMA/OnCall/story?id=4135634&page=1

1 comment: