» » » Idea ชักโครกประหยัดน้ำแนวใหม่

Tuesday, January 29, 2008

Idea ชักโครกประหยัดน้ำแนวใหม่

สวัสดีครับ

ยุคนี้ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด เป็นเรื่องจำเป็น เรามาดูแนวความคิดประหยัดน้ำ โดยการ modify ชักโครก ใหเรานำ้น้ำที่เก็บไว้ในโถ (น้ำสะอาด) มาใช้ล้างมือเสียก่อน ผมว่า Idea ใช้ได้นะครับ

No comments:

Post a Comment