» » » Visual Dictionary Online

Monday, January 14, 2008

Visual Dictionary Online

สวัสดีครับ
Dictionary ทั่วไปจะอธิบายศัพท์ด้วยตัวหนังสือและมีภาพประกอบเล็กน้อย แต่ Dictionary แนวใหม่ที่เราเรียกกันว่า Visual Dictionary จะอธิบายคำศัพท์เป็นรูปภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจน ว่าคำศัพท์นั้นคือส่วนใดของวัตถุ
Website นี้เป็นของ Merriam Webster ถ้าพวกเราสนใจก็ไปใช้ค้นคำศัพท์ที่เป็นวัตถุได้ครับ

http://visual.merriam-webster.com/

No comments:

Post a Comment