» » » อูฐ สัตว์ที่ถูกนำเข้าและกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมใน Australia

Monday, February 11, 2008

อูฐ สัตว์ที่ถูกนำเข้าและกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมใน Australia

สวัสดีครับ

ทวีปออสเตรเลีย เป็นที่อาศัจของสัตว์หลากหลายชนิด แต่ที่ขึ้นชื่อก็คือจิงโจ้ ซึ่งตอนนี้มีมากจนเริ่มทำความเดือดร้อน ให้กับผู้คนในทวีปออสเตรีเลีย แต่ที่คิดว่าพวกเราคาดไม่ถึงก็คือ ขณะนี้ในทวีปออสเตรเลียมีอูฐอาศัยอยู่มากมาย และตอนนี้ชนเผ่า Aborigin ก็เริ่มนิยมล่าอูฐเพื่อเป็นอาหารกันแล้ว

อูฐถูกนำเข้ามาในออสเตรเลีย ในศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้ในการบรรทุกสิ่งของในเขตทะเลทรายของออสเตรเลีย แต่เมื่อรถไฟและรถบรรทุกมีบทบาทมากขึ้น อูฐหลายพันตัวก็ถูกปล่อยเข้าป่าไป อูฐเหล่านี้ สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในทวีปออสเตรเลียได้เป็นอย่างดี จนในขณะนี้มีอูฐมากกว่าล้านตัว อาศัยอยูใน South Australia, North Territory และ Western Australia อัตราการเพิ่มของอูฐสูงมาก คือเพิ่มขึ้น 2 เท่าในทุกๆ 8 ปี และเริ่มก่อปัญหากับระบบสิ่งแวดล้อมในออสเตรเลียแล้ว

ในระยะแรกๆ การล่าอูฐไม่เป็นที่นิยมในหมูู่ชน Aborigin เนื่องจากมีความเชื่อว่าอูฐเป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ศาสนาคริสต์ (ชนเผ่า Aborigin ได้รับการสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ตั้งแต่ชาวผิวขาวอพพยเข้าไปใน Australia) แต่ต่อมาเมื่อมีการอนุญาตให้รับประทานเนื้ออูฐได้ การล่าอูฐในหมู่วัยรุ่น Aborigin ก็เริ่มขึ้น

รายละเอียดจาก Telegraph

2 comments:

  1. บางทีการนำเอาพืชหรือสัตว์จากแถบอื่นๆในโลก เข้าประเทศโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มักจะทำให้เกิดปัญหาที่แก้ไขได้ยากมากๆ อย่างบ้่านเราตอนนี้ก็ ปลาSucker ที่เริ่มจะมีปํญหาแล้ว

    ReplyDelete