» » » Microsoft เตรียม Take Over กิจการ Yahoo

Saturday, February 2, 2008

Microsoft เตรียม Take Over กิจการ Yahoo

สวัสดีครับ

ข่าวที่สั่นสะเทือนโลก ไม่เฉพาะแต่วงการอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ก็คือการประกาศของ Microsoft ที่จะเข้า Take Over กิจการของ Yahoo ด้วยราคา 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,650,000 ล้านบาท)
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการ confirm ว่าผลการเจรจาเป็นเช่นไรครับ แต่ถ้าหากเกิดขึ้นจริง ก็จะเป็นการซื้อกิจการ ครั้งใหญ่ีที่สุดในโลกครั้งหนึ่ง
ผลประกอบการของ Yahoo ในปีที่ผ่านมาไม่สู้ดีนัก และมีข่าวจะต้องลดพนักงานลงประมาณ 1 พันคน หลังจากนั้นก็มีข่าวการยื่นข้อเสนอขอซื้อกิจการ Yahooโดย Microsoft ติดตามมา

เมื่อเช้านี้ ถ้าพวกเราดูข่าวต่างประเทศของ 3 ก็จะเห็นข่าวนี้กันแล้วครับ

No comments:

Post a Comment