» » » » » » Self Healing Material: วัตถุที่ซ่อมแซมตัวเองได้

Friday, February 22, 2008

Self Healing Material: วัตถุที่ซ่อมแซมตัวเองได้

สวัสดีครับ

นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้ค้นพบวัตถุที่สามารถเชื่อมต่อให้เข้าสู่สภาพเดิมด้วยตัวมันเอง

วัตถุที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนี้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายยางสังเคราะห์ สร้างขึ้นจากน้ำมันพืชและส่วนประกอบซึ่งได้มาจากปัสสาวะ

จากการทดสอบเมื่อตัดวัตถุคล้ายยางสังเคราะห์นี้ออกจากกัน มันสามารถเชื่อมต่อกันได้เองราวกับไม่ได้ถูกตัดออกจากกันมาก่อน โดยไม่ต้องใช้กาวหรือน้ำยาเชื่อมต่อแต่อย่างใด

การทดลองนี้ทำขึ้นในกรุงปารีส ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัทใน ฝรั่งเศส ที่ชื่อว่า Arkema ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มคิดว่าจะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ในรูปแบบใดบ้าง


อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ BBC


No comments:

Post a Comment