» » » User Health : เพื่อสุขภาพของผู้ใช้คอมพิวเตอร์

Monday, February 11, 2008

User Health : เพื่อสุขภาพของผู้ใช้คอมพิวเตอร์

สวัสดีครับ

สำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำทั้งเวลาทำงาน แม้แต่เวลาไม่มีอะไรทำ ก็เปิดคอมพิวเตอร์แก้เหงาฆ่าเวลา มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาไม่มากก็น้อย เช่นตาแห้ง ต้องใช้น้ำตาเทียม ซึ่งถ้าไม่ได้สนใจดูแลสุขภาพตา ก็อาจเกิดอาการอักเสบเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ วิธีแก้ไขง่ายๆ ก็คือควรละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะๆ ปัญหาก็คือจิตใจจดจ่ออยู่กับคอมพิวเตอร์จนลืม

โปรแกรมที่ชื่อว่า User Health เป็นฟรีโปรแกรมที่จะคอยเตือนให้เรารู้ตัวว่า ถึงเวลาที่จะละสายตาจากคอมพิวเตอร์ โดยเราสามารถกำหนดเวลาที่จะให้โปรแกรมเตือน หรือกำหนดจากจำนวนครั้งที่เราพิมพ์ หรือ click ก็ได้ ตลอดจนสามารถกำหนดวิธีการเตือนว่า จะเป็นแบบนุ่มนวลหรือแบบเข้มงวดก็ได้


นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเวลาปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เราอยู่หน้่าจอคอมพิวเตอร์ กันจนดึกดื่นเที่ยงคืน ตีหนึ่ง และตื่นไปทำงานไม่ไหวอีกด้วยครับ

เราสามารถ download ได้ฟรีที่ http://nix.csbnet.se/~slusken/userhealth/download.html

No comments:

Post a Comment