» » » สุราไม่แก้ปัญหาใจ

Sunday, March 2, 2008

สุราไม่แก้ปัญหาใจ


สวัสดีครับ

เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมานานมากๆ แล้วครับว่า การดื่มสุรา (รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิด) จะช่วยบรรเทาความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา แต่จากการการทดลองโดย professor Norio Matsuki แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ผลปรากฎว่า แอลกอฮอลล์ (ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของสุรา) ไม่ได้ผลในการบรรเทาความเศร้า แต่กลับทำให้ความโศกเศร้าอยู่กับเรานานยิ่งขึ้น

professor Norio Matsuki ทำการทดลองกับหนูในห้องทดลอง โดยการทำให้หนูเกิดความตกใจกลัว ซึ่งทำให้หนูเกิดอาการเกร็งแข็งไปทั้งตัว หลังจากนั้นก็ฉีดแอลกอฮอลล์เข้าสู่เส้นเลือดของหนู และเฝ้าสังเกตอาการของหนู ผลจากการทดลองปรากฎว่า หนูที่ถูกฉีดแอลกอฮอลล์เข้าเส้นเลือด จะมีอาการแข็งตัว และอาการหวาดกลัวนานกว่าหนูที่ไม่ได้ถูกฉีดแอลกอฮอลล์ โดยใช้เวลาเฉลี่ยนานถึง 2 สัปดาห์ อาการหวาดกลัวถึงหายไป

เมื่อนำผลการทดลองมาปรับใช้กับมนุษย์แล้ว การดื่มสุราไม่ทำให้ความเศร้าโศกบรรเทาลง หากแต่จะทำให้ความเศร้าโศก คงอยู่ในจิตใจนานยิ่งขึ้น ฤทธิ์ของสุราจะ ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีความสุขสนุกสนานเพียงชั่วขณะเท่านั้น เมื่อถึงวันรุ่งขึ้น ความรู้สึกสนุกสนานก็จะหายไปจากความทรงจำ เหลือแต่ความเศร้าโศกที่ยังคงอยู่

์ professor Norio Matsuki บอกว่าวิธีที่จะทำให้เราบรรเทาจากความเศร้าโศก หรือความรู้สึกไม่สบายใจก็คือ การนึกถึงความทรงจำที่ทำให้เรามีความสุข เพื่อให้มันกลบ (overwrite) ความรู้สึกไม่สบายใจไปจากจิตใจของเรา โดยให้ปฎิบัติตั้งแต่เริ่มต้นมีความไม่สบายใจเกิดขึ้น และให้หลีกเลี่ยงจากการใช้สุราช่วยครับ

รายละเอียดจาก Yahoo Singapore

No comments:

Post a Comment