» » » วิธีแก้หนาวของลูกนกเพนกวิน

Monday, March 3, 2008

วิธีแก้หนาวของลูกนกเพนกวิน

สวัสดีครับ

ภาพที่ผม post ไว้ เป็นภาพของฝูกนกเพนกวิน ที่เห็นเป็นสีน้ำตาลคือลูกนกเพนกวิน เนื่องจากอากาศที่หนาวจัด อุณหภูมิ ติดลบ 15 องศาเซลเซียส อาจทำให้ลูกนกเพนกวิน ที่ยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิที่หนาวจัดถึงแก่ความตายได้ พ่อและแม่นกเพนกวินต้องช่วยกัน ต้อนลูกน้อยของมันให้อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ เพื่อให้เกิดความอบอุ่นแก่ลูกๆของมันเมื่อเพนกวินให้กำเนิดลูกน้อย พ่อแม่นกเพนกวินจะดูแลลูกของมันตลอดเวลาเป็นเวลาประมาณ 3 อาิทิตย์็ หลังจากนั้นมันจะจากไปครั้งละ 2-3 วันและกลับมาพร้อมอาหารสำหรับลูกๆ ของมัน

ภาพที่ถ่ายนี้ถ่ายจาก South Georgia ใกล้ๆ กับหมู่เกาะ Falklands ที่นี่เป็นที่อาศัยของฝูงนกเพนกวิน กว่า 25,000 ตัว

รายละเอียดจาก Dailymail

No comments:

Post a Comment