» » » » ค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือจาก UNdata

Thursday, March 6, 2008

ค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือจาก UNdata
สวัสดีครับ

ปกติถ้าเราจะค้นหาข้อมูลต่างๆ พวกเราก็มักจะนึกถึง Search Engines ต่างๆ เป็นหลัก แต่ข้อมูลบางอย่างเช่น GDP ของประเทศต่างๆ จำนวนประชากรของแต่ละประเทศ ภาวะโลกร้อนในแต่ละพื้นที่บนโลกของเรา การค้าขาย และอีกสาระพัดข้อมุลที่เกี่ยวข้องกับโลกของเรา ถ้าค้นจาก search engines บางที่ยังต้องชั่งน้ำหนักว่า ข้อมุลที่ได้จากแต่ละ website ของใครน่าเชื่อถือกว่ากัน

ผมขออนุญาตแนะนำ website ที่ให้ข้อมูลเหล่านี้อย่างครบถ้วนและน่าเชื่อถือด้วย ก็คือ UNdata - A world of Information ซึ่งเป็น website ขององค์การสหประชาชาติเอง และข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น ก็เป็นข้อมูลขององค์การสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ

ถ้าพวกเราสนใจก็ลองใช้ search ข้อมูลกันได้ครับที่ http://data.un.org/

No comments:

Post a Comment