» » » 2020 เมื่อ English กลายเป็น Panglish

Friday, April 4, 2008

2020 เมื่อ English กลายเป็น Panglish

สวัสดีครับ

เรื่องที่ post วัีนนี้ ผมนำมาจาก Telegraph ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ Telegraph บอกว่าอีกประมาณ 100 ปี ภาษาอังกฤษ (English) จะกลายเป็นภาษาโบราณ และคนส่วนใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษซึ่งการออกเสียงจะเพี้ยนไปจากเดิม ซึ่งสาเหตุไม่ได้เกิดจากผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท้องถิ่น (สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย) แต่เกิดจากผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษารอง (non-native speakers)
เมื่อถึงปี 2020 จะมีผู้ใช้ภาษาอังกฤษประมาณ 2000 พันล้านคน ซึ่งจะมีเพียง 300 ล้านคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก (native speaker) และการออกเสียงที่เพี้ยนไปจะกลายเป็นภาษาพูดของสังคมส่วนใหญ่

ตัวอย่างการออกเสียงที่เพี้ยนไปเช่น คำว่า 'the' จะถูกออกเสียงว่า 'ze' หรืำอวลี 'send and friend' จะถูกออกเสียงเป็น 'sen and frien' และแม้แต่คำว่า 'English' ก็อาจเพี้ยนไปเป็น 'Panglish' ในที่สุด

ที่มา: Telegraph, และ Now Public

No comments:

Post a Comment