» » » » ภาพถ่ายเหนือจริงโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

Wednesday, April 23, 2008

ภาพถ่ายเหนือจริงโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย


วัสดีครับ

ภาพที่เราเห็นเป็นภาพจากฝีมือของช่างถ่ายภาพชาวจีนที่ชื่อว่า Li Wei ซึ่งมีผลงานที่มีชืือเสียงมากมาย พวกเราหลายๆ คนคงจะเคยเห็นภาพที่เป็นผลงานของเขา ทาง Internet มาแล้ว Li Wei บอกว่าผลงานของเขาทุกภาพไม่ได้อาศัยเทคนิคจากคอมพิวเตอร์ช่วย แต่อาศัยอุปกรณ์ที่ช่างภาพใช้ในการถ่ายภาพทัวๆไป เช่นกระจก ลวดสลิง คาน นั่งร้าน บวกกับความสามารถของผู้แสดงล้วนๆ ดูภาพตัวอย่างได้ครับ และถ้าพวกเราสนใจประวัติและผลงานของเขา ตลอดจนเทคนิคในการถ่ายภาพที่เหนือจริงให้ดูเหมือนจริง โดยไม่ต้องใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ช่วย ได้อย่างไร ก็สามารถชมได้ที่ http://www.liweiart.com/


1 comment: