» » » ครั้งแรกที่ลิงอุรังอุตังใช้เครื่องมือในการล่าเหยื่อ

Sunday, April 27, 2008

ครั้งแรกที่ลิงอุรังอุตังใช้เครื่องมือในการล่าเหยื่อ


วัสดีครับ

ลิงอุรังอุตัง เป็นลิงที่เสียงตอการสูญพันธ์ มันมีถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าทึบตามเกาะในอินโดนีเซีย ชื่ออุรังอุตัง เป็นชื่อที่มาจากภาษาท้องถิ่นของชาวอินโดนีเซีย มีความหมายว่ามนุษย์ที่อยู่ในป่า ลิงอุรังอุตังเป็นลิงที่มีความสามารถพิเศษในการเลียนแบบท่าทางและพฤติกรรมของมนุษย์

ภาพที่พวกเราเห็นกัน เป็นภาพที่ถ่ายจากเกาะ Kaja ในรัฐบอร์เนียว เป็นสถานที่ซึ่งลิงอุรังอุตังซึ่ที่ได้รับการช่วยเหลือถูจากน้ำมือมนุษย์ถูกนำมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เราจะพบว่าลิงอุรังอุตังเพศผู้ตัวหนึ่งโหนตัวอยู่บนกิ่งไม้และกำลังใช้กิ่งไม้ยาวที่มีลักษณะคล้ายกับฉมวก เพื่อจับปลาในแม่น้ำ Gohong

นับเป็นครั้งแรกที่เราได้พบกับภาพที่แสดงถึงพัฒนาการของลิงอุรังอุตังที่ใช้เครื่องมือช่วยในการล่าเหยื่อ

จาก: Dailymail

No comments:

Post a Comment