» » » ล่าสุดจาก Flickr : Video on Flickr

Wednesday, April 9, 2008

ล่าสุดจาก Flickr : Video on Flickr

สวัสดีครับ

ในที่สุด Flickr ของ Yahoo ก็ไม่หยุดอยู่ที่การ share ภาพอย่างเดียวเท่านั้น วันนี้เราสามารถ share ไฟล์ Video ได้แล้วครับ ขณะนี้ Flickr อนุญาตให้ผู้ใช้บริการประเภทเสียค่าสมาชิก (Pro User) upload file Video ความยาวไม่เกิน 150 Mb และไม่นานเกิน 90 วินาที
แต่สมาชิกชอง Flickr ไม่ว่าจะเป็นประเภท Pro User หรือ Free User สามารถชม Video เหล่านี้ได้เหมือนกัน คิดว่าอีกไม่นานพวกเราที่ใช้บริการ Flickr แบบฟรีๆ ก็คงจะ upload Video File ได้เช่นเดียวกันครับ

รู้สึกว่าหมู่นี้ตั้งแต่มีข่าวกับ Microsoft เกี่ยวกับเรื่อง Take Over ปรากฎว่า Yahoo จะขยันเป็นพิเศษจริงๆนะครับ

รายละเอียด : http://blog.flickr.net/en/2008/04/09/video-on-flickr-2/

No comments:

Post a Comment