» » » gDay บริการใหม่จาก Google สำหรับวันนี้เท่านั้น!

Tuesday, April 1, 2008

gDay บริการใหม่จาก Google สำหรับวันนี้เท่านั้น!

สวัสดีครับ

วันนี้เป็นวัน April Fool's Day เวลาเข้า web มีสิทธิ์โดนหลอกแบบไม่รู้ตัวครับ แม้แต่ Google ก็เล่น April Fool's Day กับเขาด้วย ถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็ลองตาม Website นี้ไปเพื่อพบกับบริการใหม่ล่าสุดจาก Google ที่เรียกว่า gDay ครับ บริการนี้ทาง Google จะให้เรา search เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ 1 วันในอนาคต โดยทาง Google ใช้ ระบบใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า Sage Rank ครับ

http://www.google.com.au/intl/en/gday/index.html

หรือที่นีก็ได้ครับ

http://www.google.com.au/intl/en/gday/policies.html

No comments:

Post a Comment