» » » » หุ่นยนต์ที่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม

Saturday, May 3, 2008

หุ่นยนต์ที่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม


วัสดีครับ

พวกเรามาชมความสามารถในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่สามารถจดจำสภาพของตัวมันเอง และสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมที่มันเคยเป็น ผมแน่ใจว่าความคิดนี้สามารถต่อยอดไปได้อีกมากมายแน่นอนครับ


No comments:

Post a Comment