» » ผู้นำประเทศต่างๆ นิยมใข้รถอะไร

Saturday, May 10, 2008

ผู้นำประเทศต่างๆ นิยมใข้รถอะไร


วัสดีครับ

ที่พวกเราเห็นในภาพเป็นรถประจำตำแหน่งของผู้นำสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ โดยผู้นำสหรัฐใช้รถ Cadillac ส่วนของอังกฤษใช้ Bentley
ถ้าพวกเราสนใจว่ารถที่ผู้นำประเทศต่างๆ นิยมใช้กันมีรถอะไรบ้างก็ click ดูที่ link ครับ

http://www.eyje.com/pictures/world_and_people/Presidential_Cars_of_20_Countries_PICS_


No comments:

Post a Comment