» » » » เปิดโปรแกรมที่ปิดโดยไม่ตั้งใจ ให้กลับมาทำงานต่อจากที่ค้างไว้

Saturday, May 17, 2008

เปิดโปรแกรมที่ปิดโดยไม่ตั้งใจ ให้กลับมาทำงานต่อจากที่ค้างไว้


วัสดีครับ

บางครั้งเรานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์และทำงานหลายๆ อย่างไปพร้อมๆ กัน เช่นเราอาจใช้ Wordpad พิมพ์งาน ในเวลาเดียวกันก็เปิด Browser ค้นหาข้อมูลจาก Internet ไปด้วย แถมยังเปิดเพลงฟังไปด้วย คราวนี้พอจะเลิกฟังเพลง แต่ดันปิดโปรแกรมผิด ไปปิดหน้าต่าง Browser ซะงั้น ทำให้ต้องมาเสียเวลาเริ่มตั้งต้นค้นข้อมูลกันใหม่

พวกเราสามารถเปิดโปรแกรมที่เราปิดไปโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Gonein60s ซึ่งเป็น freeware ขนาดเล็กๆ ซึ่งช่วยให้เราเรียกโปรแกรมที่เพิ่งปิดไปภายในเวลาไม่เกิน 60 วินาที ให้กลับมาทำงานต่อจากที่ทำค้างไว้ได้ เมื่อเรา run โปรแกรม Gonein60s โปรแกรมนี้จะแสดง Icon อยู่ใน System Tray เมื่อเรา Click ขวาที่ icon นี้ โปรแกรมจะแสดงโปรแกรมที่สามารถเรียกกลับมาทำงานต่อได้

นอกจากนี้เรายังสามารถ set ค่าเปลี่ยนเวลาตามที่เราต้องการหรือกำหนดโปรแกรมที่ Gonein60s จะไม่ตรวจเช็คก็ได้

ถ้าหากพวกเราสนใจฟรีโปรแกรมขนาดเล็กๆ แต่มีประโยขน์มาก ก็สามารถ download โปรแกรมได้ฟรีที่

http://www.donationcoder.com/Software/Skrommel/index.html#GoneIn60s

No comments:

Post a Comment