» » » การนั่งที่ถูกวิธี

Tuesday, May 13, 2008

การนั่งที่ถูกวิธี


วัสดีครับ

สำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ การใช้ชีวิตในแต่ละวันจะต้องนั่งประจำอยู่กับที่เป็นเวลานานกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กหรือชนบทอย่างแน่นอน ผลการสำรวจในประเทศอังกฤษพบว่า 32% ของคนอังกฤษ ใช้เวลาหมดไปกับการนั่งมากกว่าวันละ 10 ชั่วโมง ครึ่งหนึ่งของคนเหล่านี้ไม่ได้ลุกจากที่นั่งเพื่อทานอาหารกลางวัน (น่าจะฝากคนอื่นซื้อให้) และสองในสาม หลังกลับจากงานถึงบ้านก็กลับไปนั่งต่อที่บ้านอีก


Rishi Loatey จาก British Chiropractic Association กล่าวว่า การนั่งมากไปไม่เป็นผลดีกับกระดูกและหลังเพราะร่างกายของมนุษย์ถูกออกแบบมาให้มีการเคลื่อนไหว หนึ่งในสามของประชาชนมีปัญหาปวดหลังส่วนล่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการนั่ง

เมื่อพูดถึงวิธีการนั่ง พวกเรามักจะได้รับคำแนะนำให้นั่งให้หลังตรงเข้าไว้ แต่จากการศึกษากลับพบว่าวิธีการนั่งที่ดีที่สุดคือการนั่งเอนตัวไปด้านหลังประมาณ 135 องศา เพราะเป็นการนั่งที่มีผลกระทบกับกระดูกสันหลังน้อยที่สุด น่าจะทำให้ปัญหาเกี่ยวกับปวดหลังช่วงล่างลดลง (ดูตามภาพครับ) แต่การนั่งเอนหลัง 135 องศาอาจจะทำให้เกิดการไถลตกจากเก้าอี้ได้ การนั่งเอนหลัง 120 องศาก็น่าจะช่วยได้เช่นกัน


จาก BBC

2 comments: