» » » IGoogle Artist Theme

Thursday, May 1, 2008

IGoogle Artist Themeวัสดีครับ


สำหรับพวกเราที่ใช้หน้า Igoogle เป็นประจำ ขณะนี้ Google ได้ร่วมกับ artists ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกร่วมๆ 70 คน ออกแบบ theme ที่เราสามารถใช้กับหน้า Igoogle ของเราได้ ถ้าหากพวกเราสนใจสามารถเลือก theme เหล่านี้ได้ี่ที่ หน้า Igoogle Artist Theme ครับ

http://www.google.com/help/ig/art/


No comments:

Post a Comment