» » » พิมพ์เครื่องหมายสัญญลักษณ์แปลกๆ โดยใช้ปุ่ม Alt

Monday, May 12, 2008

พิมพ์เครื่องหมายสัญญลักษณ์แปลกๆ โดยใช้ปุ่ม Alt


วัสดีครับ

บางครั้งเวลาเราพิมพ์งานซึ่งต้องใช้เครื่องหมายที่เป็นสัญญลักษณ์ แต่ว่าหาจากแป้น keyboard ไม่พบ ทำให้ต้องเลี่ยงไปใช้วิธีพิมพ์เป็นตัวอักษรแทน

ตัวอย่างเครื่องหมายสัญญลักษณ์พวกนี้เช่น ¾ ® © Ý ÷ Œ Ø × ™ ซึ่งจะไม่มีบนแป้นพิมพ์ของเรา

อย่างไรก็ตามเราสามารถพิมพ์ตัวอักษรและเครื่องหมายสัญญลักษณ์ต่างๆ ได้โดยใช้ ปุ่ม Alt ครับ ถ้าพวกเราสนใจว่า เวลาเรากดปุ่ม Alt และตามด้วยตัวเลขโดยพิมพ์จาก numeric key (แป้นตัวเลขทางขวามือของ keyboard) จะได้ตัวอักษรและเครื่องหมายสัญญลักษณ์อะไรบ้าง ก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://tools.oratory.com/altcodes.html


จากที่ผมทดลองพิมพ์ดู โดยพิมพ์ตามตารางใน website ก็พบว่ามีบางสัญญลักษณ์ก็ไม่สามารถแสดงผลได้ อาจจะเป็นเพราะ font ทีเรา set ไว้ หรืออาจเป็นเพราะ Text Editor ที่เราใช้ เพราะเมื่อใช้ Wordpad จะทำได้เกือบทั้งหมด แต่ถ้าใช้ Notepad จะทำได้น้อยกว่าครับ อันนี้ต้องขอความรู้จากผู้รู้ด้วยครับว่าเป็นเพราะเหตุใด?

No comments:

Post a Comment