» » » » Life Expectancy Calculator : ประเมินอายุขัยของเรา

Wednesday, May 7, 2008

Life Expectancy Calculator : ประเมินอายุขัยของเรา


วัสดีครับ

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง, การออกกำลังกาย, การเดินทาง. วิธีการดำรงชีวิต, และกรรมพันธุ์ ล้วนมีผลต่ออายุขัยของเรา ถ้าพวกเราอยากจะประเมินดูว่า เราจะมีอายุขัยโดยเฉลี่ยประมาณเท่าไร ถ้าเลิกเหล้า เลิกบุหรึ่ จะช่วยให้อายุเรายืนยาวขึ้นอีกสักกี่ปี ก็ลองทดสอบดูได้ที่ Life Expectancy Calculator
เราสามารถใช้ Life Expectancy Calculator จาก website โดยตรง หรือ download มาติดตั้งไว้ใช้เป็นประจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้ครับ

ขั้นตอนการใช้งานก็ง่ายๆ เพียงแต่ตอบคำถาม และ Click ที่ เครื่องหมายลูกศร ประมาณ 34 คำถาม โปรแกรมก็จะประเมินอายุขัยของเรา รวมทั้งแสดง Virtual Age (ตัวเลขนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีครับ แปลว่าเราหนุ่มหรือสาวกว่าความเป็นจริง) ไปเรื่อยๆ จากการตอบคำถามของเรา รูปร่างหน้าตาของ Life Expectancy Calculator เป็นไปตามภาพที่ Post ไว้ครับhttp://www.peterrussell.com/Odds/VirtualAge.php


1 comment:

  1. one day i went shopping outside,and in an ed hardy store,I found some kinds of ed hardy i love most they are Your website is really good Thank you for the information Abercrombie Fitch sale Abercrombie Fitch sale buy Abercrombie Fitch clothing buy Abercrombie Fitch clothing

    ReplyDelete