» » สามล้อฝรั่ง 2ล้ออยู่ด้านหน้า ล้อหลังมีแค่ 1 (Three Wheeled Vehicles)

Monday, June 30, 2008

สามล้อฝรั่ง 2ล้ออยู่ด้านหน้า ล้อหลังมีแค่ 1 (Three Wheeled Vehicles)

วัสดีครับ


แน่นอนว่าประเทศไทยของเราเป็นเจ้าตำหรับรถสามล้อติดเครื่อง (ตุ๊กๆ) ที่พวกเราเห็นวิ่งกันเกลื่อนใน กทม. มีมาไม่ต่ำกว่า 50 ปีแล้วครับ แต่วัีนนี้จะให้พวกเราชมสามล้อในรูปแบบของฝรั่งดูบ้างครับ Concept ของเขาจะกลับกันกับของเรา เพราะรถสามล้อของฝรั่ง ด้านหน้ามี 2 ล้อ ส่วนด้านหลังมีเพียบล้อเดียว ภาพและ Clip ที่นำมาให้พวกเราชมกันเป็นรถ T-rex และ รถของเปอร์โยต์รุ่น 20Cup รายละเอียดเกี่ยวกับรถทั้ง 2 รุ่นนี้ ยังมีไม่มาก ขอเดาว่าน่าจะเป็นรถต้นแบบเพื่อทำการพัฒนาต่อไปครับ

จาก:  http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/feature-fast-three-wheeled-vehicles-you-can-actually-drive

No comments:

Post a Comment