» » » » ปลูก Asparagus (หน่อไม้ฝรั่ง) บนดาวอังคารได้!

Saturday, June 28, 2008

ปลูก Asparagus (หน่อไม้ฝรั่ง) บนดาวอังคารได้!

วัสดีครับ

หลังจากที่ Nasa เพิ่งออกข่าวว่าพบน้ำที่อยู่ในรูปน้ำแข็งในดินที่ลึกลงไปเพียง 2 นิ้วบนดาวอังคารไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ข่าวล่าสุดจาก Naza ที่ทำให้เราต้องแปลกใจก็คือ จากการวิเคราะห์ดินโดยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์บนยาน Phoenix Mars Lander พบว่าดินบนดาวอังคารมีสภาพไม่ต่างจากดินบนพื้นโลก โดยมีค่า Ph อยู่ที่ 8 ถึง 9 ซึ่งต่างจากการสันนิษฐานว่าดินบนดาวอังคารมีความเป็นกรดสูงมากจนไม่สามารถเพาะปลูกได้
นักวิทยาศาสตร์ของ Nasa กล่าวว่าสารอาหารที่อยู่ในดินบนดาวอังคาร สามารถส่งเสริมการดำรงชีวิตได้ โดยจากการวิเคราะห์ในขั้นแรกพบว่า ดินบนดาวอังคารสามารถใช้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) และถั่วเขียว Sam Kounaves นักวิทยาศาสตร์จาก Nasa บอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรยย์ใจที่พบว่า ดินบนดาวอังคารมีความสมบูรณ์พอๆ กับที่พบบนโลก จากการทดสอบบนยาน Phoenix Mars Lander พบว่าสารอาหารในดินบนดาวอังคาร สามารถละลายในน้ำได้ และไม่พบสารพิษหรือ สิ่งที่จะขัดขวางการกำเนิดของสิ่งมีชีวิต ในดินที่ขุดขึ้นมาทดสอบ

จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันว่า ยังมีสิ่งชีวิตอยู่บนดาวอังคารหรือไม่ แต่เชื่อว่าถ้ามีสิ่งชีวิตอยู่ ก็น่าจะเป็นสิ่งชีวิตที่มีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและ ต้องมีความทนทานต่อสภาพอากาศที่มีความกดอากาศที่น้อยมาก และความหนาวจัดยิ่งกว่าทวีปแอนตาร์กติกมาก


 จาก: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1029819/Asparagus-grow-Mars-Nasa-scientists-claim.html


No comments:

Post a Comment