» » » ยกทั้งโบสถ์ขึ้นรถยกนับสิบคันไปไว้อีกเมือง

Tuesday, June 3, 2008

ยกทั้งโบสถ์ขึ้นรถยกนับสิบคันไปไว้อีกเมือง


วัสดีครับ

เมื่อพูดถึงเรื่องการเคลื่อนย้ายตึกหรือสิ่งปลูกสร้าง ทุกคนก็จะต้องคิดถึงการรื้อถอนและนำไปสร้างขึ้นใหม่ไว้ ณ สถานทีซึ่งเราต้องการ แต่สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมันนีตามภาพที่เราเห็น ไม่มีการรื้อถอนเป็นชิ้นๆ แต่เป็นการยกสิ่งปลูกสร้างไปทีเดียวเลยครับ สิ่งปลูกสร้างนี้ก็คือโบสถ์ที่ชื่อว่า Emmaus-Kirche โบสถ์แห่งนี้มีอายุถึง 750 ปีแล้ว เนื่องจากมีการค้นพบถ่านหินจำนวนมากที่อยู่ลึกลงไปในผืนที่ดิน บริเวณที่ตั้งของโบสถ์ ทางโบสถ์ตัดสินใจให้ยกโบสถ์ทั้งหลังไปยังเมืองอื่น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของวัตถุโบราณ งานนี้เสียค่าขนย้ายโบสถ์ไป 3 ล้านยูโรครับ


จาก: Impossible is Nothing

No comments:

Post a Comment