» » » โหนเคเบิลข้ามแม่น้ำไปเรียนหนังสือ

Wednesday, June 11, 2008

โหนเคเบิลข้ามแม่น้ำไปเรียนหนังสือ


วัสดีครับ


หมู่บ้าน Maji ในเมือง Fugong มณฑลยูนาน ประเทศจีน อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำ Nujiang ซึ่งมีน้ำเชี่ยวไหลแรง แต่เนื่องจากภูมิประเทศเป็นหน้าผาสูงชัน ไม่สามารถสร้างท่าเรือได้ ผู้คนที่ต้องทำธุระอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำต้องอาศัยการโหนตัวไปกับสายเคเบิล รวมถึงนักเรียนเกือบ 500 คนในหมู่บ้านแห่งนี้ที่ต้องข้ามแม่น้ำเพื่อไปโรงเรียนที่ตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำ ด้วยการโหนสายเคเบิลเพื่อข้ามแม่น้ำที่มีความกว้างถึง 200 เมตรทุกๆวัน พวกเขาต้องรัดตัวเองเข้ากับสายเคเบิล ด้วยขอเกี่ยวในลักษณะเดียวกับการปีนเขา
ล่าสุดได้มีการสร้างสะพานเพื่อให้นักเรียนสามารถ เดินข้ามแม่น้ำไปโรงเรียนและผู้คนในหมู่บ้านใช้สัญจรได้แล้ว (ตามภาพ)

จาก: http://dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007/09/18/story_18-9-2007_pg9_15

No comments:

Post a Comment