» » » ทดสอบ Gmail Beta Features ด้วย Gmail Labs

Friday, June 6, 2008

ทดสอบ Gmail Beta Features ด้วย Gmail Labs


วัสดีครับGoogle launch Gmail มา 4 ปีแล้วครับ และภายใน 4 ปี ก็พัฒนา Gmail จนเป็น webmail ที่มีผู้ใช้มากมาย ตอนนี้ Gmail เริ่มพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว ด้วยการให้ผู้ใช้งาน Gmail ทั่วไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา Gmail ให้ดียิ่งขึ้น

ณ เวลานี้ ถ้าพวกเรา click ที่ Gmail settings เราจะพบกับ Tab ใหม่อีกหนึ่ง Tab คือ "Labs." ถ้าหากว่าเรา Click ที่ "Labs" ก็จะพบกับ Features ใหม่ๆ รวม 13 อย่าง ทั้ง 13 Features นี้ยังอยู่ในขั้น Beta พวกเราสามารถทดสอบใช้งาน Features ที่เราสนใจได้โดยการ เลือก Enable และหยุดใช้ Features ด้วยการเลือก Diasable

หลังจากทดสอบการใช้งานแล้วถูกใจหรือไม่ถูกใจ พวกเราสามารถส่ง feedback กลับไปที่ Google ได้ โดย click ที่ Send Feedback ซึ่ง Features ที่ได้รับความนิยมก็จะถูกบรรจุเป็น Features ถาวรใน Gmail ต่อไป

นอกจากนี้ถ้าหากเราสนใจจะเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนา Gmail ก็สามารถทำได้โดยการ Click ที่ Join The Gmail Team ครับNo comments:

Post a Comment