» » » Nukuoro Atoll เกาะรูปวงแหวนแห่งเดียวในโลก

Saturday, June 7, 2008

Nukuoro Atoll เกาะรูปวงแหวนแห่งเดียวในโลก


วัสดีครับ
จากภาพนี้ พวกเราคิดว่ามันคืออะไรครับ ดูเผินๆ ก็คล้ายกับปากปล่องภูเขาไฟ แต่ความจริงแล้วภาพที่เห็นนี้เป็นภาพถ่ายของ Nukuoro Atoll

Nukuoro Atoll เป็นเกาะปะการังขนาดเล็กๆ แต่ที่มหัศจรยย์ก็คือ เกาะนี้มีพื้นที่เแคบๆ เป็นรูปวงแหวนล้อมรอบทะเลสาบไว้ตรงกลาง Nukuoro Atoll เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะ Caroline ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Papua New Guinea ในมหาสมุทรแปซิฟิก

บนเกาะ Nukuoro Atoll มีคนอาศัยอยู่เพียง 900 คน และอยู่ห่างไกลจากการคมนาคมทุกประเภท บนเกาะไม่สามารถสร้างสนามบิน และจะมีเรือแวะมาที่เกาะแห่งนี้เพียงเดือนละครั้งเดียว ประชาชนบนเกาะที่มีอยู่ไม่ถึงพันคนแต่กลับมีภาษาพูดเป็นของตนเอง หาเลี้ยงชีพด้วยการประมงและเพาะปลูก จากภาพที่เราเห็น ทะเลสาบมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนมากเป็นทราย ส่วนบริเวณที่มีสีเข้มก็คือพื้นที่ที่มีต้นไม้และการเพาะปลูก ส่วนจุดขาวๆ ในทะเลสาบก็คือปะการัง

Nukuoro Atoll เป็นส่วนหนึ่งของ Federal States of Micronesia ซึ่งประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยรวม 607 เกาะ Federal States of Micronesia เป็นประเทศอิสระที่อยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐอเมริกา

ภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2006จาก: Universe Today

No comments:

Post a Comment