» » » โฆษณาสั้นๆขำๆ จาก Sprite

Wednesday, June 25, 2008

โฆษณาสั้นๆขำๆ จาก Sprite


วัสดีครับ

Clip สั้นๆ ประมาณ ครี่งนาที เป็นโฆษณาน้ำอัดลม "Sprite" ครับ

No comments:

Post a Comment