» » » เปรียบเทียบอันดับ Websites ด้วย Trends for Websites จาก Google

Saturday, June 21, 2008

เปรียบเทียบอันดับ Websites ด้วย Trends for Websites จาก Googleวัสดีครับ

พวกเราส่วนมากคงรู้จัก Google Trends และหลายๆคน คงเคยใช้ประโยชน์จาก Google Trends มาแล้ว

ตอนนี้ Google Trends เพิ่ม feature ใหม่อีกอย่างหนึ่งครับ ชื่อว่า Trends for Websites


เราสามารถเปรียบเทียบ อันดับของ websites ที่เราต้องการได้พร้อมๆ กัน 5 websites โดย Google จะเก็บข้อมูลจาก Search Volume ของ Websites, สถิติจาก Google Analytic, และข้อมูลจาก third- party market research และแสดงผลเป็น Graph ครับ

ถ้าหากสนใจ พวกเราสามารถทดสอบ Trends for Websites ได้ที่: http://trends.google.com/websites

No comments:

Post a Comment