» » » ผู้ใช้ Browsers รุ่นเก่า 637 ล้านคน เสี่ยงต่อการถูกโจมตีทาง Internet

Thursday, July 10, 2008

ผู้ใช้ Browsers รุ่นเก่า 637 ล้านคน เสี่ยงต่อการถูกโจมตีทาง Internet

วัสดีครับ


เพื่อต้องการคำตอบว่าเหตุใดในระยะหลังการโจมตีทาง Internet จึงพุ่งเป้ามาที่ Browser และมักจะประสพความสำเร็จ ทำให้มีการสำรวจโดยอาศัยข้อมูลจาก Google web searches โดยนักวิจัยหลายๆคน ประกอบด้วย Stefan Frei of ETH, Zurich; Thomas Dubendorfer of Google; Gunter Ollmann of IBM ISS; และ Martin May of ETH, Zurich

ผลของการสำรวจปรากฎว่า จากผู้ใช้ Internet ทั่วโลก พบว่ามีถึง 40% (ประมาณ 637 ล้านคน)ใช้ Browser version เก่าและไม่มีการ update

จากข้อมูลที่รวบรวมถึงกลางเดือนมิถุนายน 2008 ผู้ใช้ Internet ทั้งหมด ใช้ Browser ของ IE คิดเป็นอัตราส่วน 78%, Firefox 16%, Safari 3%  และ Opera 0.8%  และจากจำนวนนี้ ผู้ที่ใช้ Version รุ่นล่าสุดของแต่ละ Browser ประกอบด้วย IE 52%, Firefox 92%, Safari 70%, และ Opera 90%(เป็นไปได้ว่าเพราะ ผู้ใช้ Firefox, และ Opera มักเป็นผู้ที่สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษ (Computer Geek) แต่ผู้ใช้ IE ซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับ Windows มักจะเป็นผู้ใช้ Internet เพื่อทำงานทั่วๆไปเป็นส่วนใหญ่)

เมื่อเจาะลึกข้อมูลลงไปก็พบว่า หลังจากที่ IE7 วางตลาดมาแล้วถึง 19 เดือน ปรากฎว่ามีผู้ใช้ เพียง 52% เท่านั้ที่ใช้รุ่นล่าสุดของ IE7 ส่วนอีก 48% ที่เหลือยังคงใช้ IE6 และ IE7 รุ่นแรกๆ อยู่ โดยไม่มีการ update  ทั้งๆที่ Microsoft เปิดให้ Download security patches เป็นประจำอยู่แล้ว

ทางผู้วิจัยเสนอว่า จะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ ทุกๆ Browser จะแสดง expiring date (วันหมดอายุ) ใหผู้ใช้ได้รับรู้ทันทีเมื่อใช้งาน Browser นั้น โดยให้แสดงไว้ในจุดที่เห็นได้ง่าย

จาก: http://news.zdnet.co.uk/security/0,1000000189,39442127,00.htm?r=2

No comments:

Post a Comment