» » » ภัตตาคารหรูบนต้นไม้ขนาดยักษ์ที่เมือง Okinawa

Sunday, July 6, 2008

ภัตตาคารหรูบนต้นไม้ขนาดยักษ์ที่เมือง Okinawa

วัสดีครับ

เวลาชมภาพยนตร์เกี่ยวกับธรรมชาติ บางครั้งพวกเราก็จะได้เห็นการสร้างบ้านเล็กๆ อยู่บนต้นไม้ ทำให้หลายๆ คนอยากมีโอกาสมีบ้านเล็กๆ บนต้นไม้กับเขาบ้าง

ทางตอนเหนือของสนามบิน Okinawa ประเทศญี่ปุ่น เจ้าของธุรกิจรายหนึ่ง เกิดความคิดอยากจะช่วยให้ฝันของหลายๆ คนเป็นความจริง ก็เลยสร้างภัตตาคารไว้บนต้น Gajumaru ลำต้นขนาดสิบกว่าคนโอบ ซึ่งมีกิ่งก้านสาขาใหญ่มาก ภัตตาคารแห่งนี้สูงจากพื้นดิน 20 ฟุต ผู้ที่มารับประทานอาหารที่นี้ จะได้รับบรรยากาศของการพักผ่อนอยู่บนต้นไม้ขนาดใหญ่ และสามารถชมทิวทัศน์ของท้องทะลไปพร้อมๆ กัน

ภัตตาคารแห่งนี้ขึ้นชื่อในด้านความหรูหรา และเงียบสงบ โดยบริการอาหารรสเลิศนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่น จีน เกาหลี อินเดีย และอาหารไทย

ผู้จะมารับประทานอาหารที่ภัตตารแห่งนี้ จะต้องปีนบันไดวนเล็กๆ เพื่อขึ้นไปบนภัตตาคารครับ (ขวามือของภาพแรก)

จาก: http://bbs.bj.sina.com.cn/tableforum/App/view.php?bbsid=139&subid=3&fid=207989&tbid=8114  

 

No comments:

Post a Comment