» » » » รับสมัครพนักงานเปลือยกายซักรีด ที่ Southampton

Tuesday, July 8, 2008

รับสมัครพนักงานเปลือยกายซักรีด ที่ Southampton

วัสดีครับ

บริษัท Knobs 'n' Knockers ในเมื่อง Southampton ประเทศอังกฤษ ประกาศรับสมัครพนักงานทำหน้าที่ซักรีดแบบแปลกแหวกแนว ด้วยการประกาศรับสมัครพนักงานชายหญิงที่จะทำหน้าที่ดังกล่าว โดยต้องเปลือยกายไปด้วยในระหว่างทำหน้าที่ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างชัวโมงละ 10 ปอนด์ (ประมาณ 700 บาท) ซึ่งมากกว่าพนักงานทำความสะอาดซักรีดทั่วไปที่จะได้ชั่วโมงละ 6 ปอนด์

ต่อปัญหาที่ว่าโฆษณานี้ผิดกฎหมายหรือไม่ เจ้าหน้าที่จัดหางานบอกว่า งานนี้ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามมีการกำชับให้ผู้สมัครงาน รับทราบและเข้าใจถึงหน้าที่ที่ต้องทำทั้งหมดอย่างละเอียด

จาก:  http://www.metro.co.uk/news/article.html?in_article_id=204973&in_page_id=34

No comments:

Post a Comment