» » » Wave Pool : เมื่อคนนับพันแห่ไปใช้บริการพร้อมๆกัน

Tuesday, July 22, 2008

Wave Pool : เมื่อคนนับพันแห่ไปใช้บริการพร้อมๆกัน

สวัสดีครับ

Wave Pool เป็นสระว่ายน้ำที่จำมีการสร้างคลื่นขนาดใหญ่ เพื่อทำให้ผู้ที่มาว่ายน้ำมีความรู้สึกสนกขึ้น เหมือนกับการว่ายน้ำโต้คลื่นอยู่ในทะเล  แต่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประชาชนเกิดพร้อมใจกันแห่มาใช้บริการที่ Wave Pool จนล้นหลาม
จาก Clip คงมีผู้ใช้บริการหลายพันคนอย่างแน่นอน ชม Clip สั้นๆ ครับ

No comments:

Post a Comment