» » » The Future of Tennis

Monday, August 11, 2008

The Future of Tennisวัสดีครับ

Lacoste เสื้อผ้า Brand ดังระดับโลก มีโฆษณาชิ้นใหม่ในโอกาสครบรอบ 75 ปี ที่ Lacoste ผลิตเสื้อผ้าออกมาจำหน่าย โดยมองไปในอนาคตอีก 75 ปีข้างหน้า ในปี 2083 ว่า Tennis กีฬายอดนิยมของพวกเราหลายๆ คน จะเป็นอย่างไร ชม Clip สั้นๆ ครับ

No comments:

Post a Comment