» » » ็Hand Art Advertisements จาก AT&T

Saturday, August 2, 2008

็Hand Art Advertisements จาก AT&Tวัสดีครับ

วันนี้มีโฆษณาจาก AT&T มาฝากพวกเรา เป็น Hand Art สวยๆ มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6 ภาพ นำเอาเอกลักษณ์ของ 6 ประเทศมา paint บนมือแล้วถ่ายเป็นโฆษณาภาพนิ่งครับ


 
 
 
 
  
 

No comments:

Post a Comment