» » » Magic of Photoshop!

Monday, August 25, 2008

Magic of Photoshop!วัสดีครับ

การตกแต่งภาพด้วย software ประเภท Photoshop สามารถเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของ model ได้อย่างสิ้นเชิง ยิ่งถ้ามีฝีมือดีๆ ก็จะดูแทบไม่ออกว่าภาพที่พวกเราเห็นผ่านการตกแต่งมาก่อน วัีนนี้มี clip มาฝากพวกเราครับ ดูว่า photoshop เปลี่ยนสาวน้ำหนักเกินร้อยกิโลกรัม ให้กลายเป็นสาวหุ่นผอมเพรียวได้อย่างไร ดูกันขำๆ ครับ ห้ามคิดมาก!


No comments:

Post a Comment