» » » โรงแรมสร้างจากตู้ Containers เสร็จแล้ว

Saturday, September 20, 2008

โรงแรมสร้างจากตู้ Containers เสร็จแล้ววัสดีครับ

ตอนต้นปีนี้ ผมเคย post เรื่องเกียวกับโรงแรมสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์ เป็นโรงแรมในเครือ Travelodge ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ  ซึ่งนอกจากประหยัดเงินได้มากแล้วยังประหยัดเวลาอีกด้วย   ถึงตอนนี้โรงแรมที่สร้างจากตู้คอนเทนเนอร์แห่งนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ Travelodge  กำลังจะสร้างโรงแรมจากตู้คอนเทนเนอร์อีกแห่งหนึ่งใกล้ๆ สนามบิน  Heathrow ประเทศอังกฤษ เป็นโรงแรมขนาด 307 ห้อง

สำหรับโรงแรมที่ีสร้างเสร็จแล้ว ก็ดูสมราคา เพราะเขาตั้งใจสร้างให้เป็นโรงแรมราคาประหยัด ไม่ได้เน้นความหรูหรา  ชมภาพโรงแรมและห้องพักครับ
No comments:

Post a Comment