» » » Bendy TV: จอภาพทีวีแบบพับได้

Monday, October 6, 2008

Bendy TV: จอภาพทีวีแบบพับได้วัสดีครับ

ขณะนี้ Sony กำลังร่วมกับ Max Planck Institute ในประเทศเยอรมันนี พัฒนาจอ TV ที่สามารพถพับได้ ซึ่งถ้าหากเป็นไปด้วยดีแล้ว อีกไม่นานจอ TV ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็จะกลายเป็นเรื่องล้าสมัยในทันที

จอ TV แบบพับได้นี้จะมีความหนาน้อยกว่า 1 เซนติเมตร นอกจากใช้เป็นจอ TV แล้วยังสามารถใช้เป็นจอคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ และยังสามารถพัฒนาเป็นอุปกรณ์แสดงภาพนาๆ ชนิด

ชมภาพ ตัวอย่างการทำงานของจอภาพแบบพับได้ที่:
http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1562587976/bctid1834284117

ที่มา: Dailymail

No comments:

Post a Comment