» » » » Dance ไป Charge ไป

Saturday, October 25, 2008

Dance ไป Charge ไป
วัสดีครับ

Gotwind ร่วมกับOrange หนึ่งในผู้ให้บริการระบบสื่อสารรายใหญ่ของโลก ได้พัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีชื่อเรียกว่า Gotwind's Dance Charger ซึ่งก็คือเครื่อง charge โทรศัพท์ไร้สายซึ่งทำงานโดยการเปลี่ยนพลังงานที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับ charge โทรศัพท์ไร้สายนั่นเอง

วิธีการใช้งาน Dance Charger ก็คือสวมอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ที่ต้นแขน ซึ่งมันจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหว ระหว่างการเต้นรำ (และการเคลื่อนไหวระหว่างการออกกำลังกาย) ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถ charge โทรศัพท์ไร้สาย รวมทั้ง portable electrical device อื่นๆ เช่น Notebook, iPod ฯลฯ

จากการทดสอบ ปรากฎว่า Dance Charger ทำงานได้ดี โดยภายในเวลา 1 ชั่วโมงของการเต้นรำ สามารถให้พลังงานสำหรับ Charge โทรศัพท์ไร้สาย Nokia รุ่น N95 ได้ 2 ขีด ซึ่งสามารถใช้ในการพูดโทรศัพท์ได้ประมาณ 15 นาที อย่างไรก็ตาม Gotwind กำลังเร่งพัฒนาให้เครื่องนี้มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงาน ให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงกว่านี้ยิ่งขึ้น

เป็นที่คาดหมายกันว่าเครื่องนี้ น่าจะได้รับความนิยมอย่างมากแน่นอนเมื่อวางจำหน่าย ระหว่างนี้ก็ชมภาพเครื่องต้นแบบกันไปก่อนครับ

 
 


ที่มา: http://www.gotwind.org/orange_dance_charger.htm


No comments:

Post a Comment