» » » Gladiator Spider: แมงมุมล่าเหยื่ออย่างไร?

Monday, October 13, 2008

Gladiator Spider: แมงมุมล่าเหยื่ออย่างไร?วัสดีครับ

แมงมุม เป็นสัตว์นักล่าที่มีประสิทธิภาพสูงมาก เหยื่อของมันได้แก่พวก เพลี้ย ตัวหนอน ผีเสื้อ แมลงวัน ฯลฯ  แมงมุมล่าเหยื่อโดยใช้การชักใยเป็นข่ายเพื่อดักจับเหยื่อ แมงมุมเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แมงมุมไม่ได้ถูกจัดเป็นแมลง เนื่องจากมัน มี 8 ขา ส่วนแมลงจะมี 6 ขา มีปีก และมีลำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว อก และท้องในขณะที่ ลำตัวของแมงมุมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า ที่ประกอบไปด้วยส่วนหัวและอกที่เชื่อมติดกัน และส่วนหลัง คือ ส่วนท้อง และแมงมุมไม่มีปีก

แต่ Clip วันนี้แสดงให้เห็นว่าแมงมุมไม่ได้ใชักใยไว้รอเหยื่อมาติดกับเท่านั้น  บางครั้งมันก็ลงมือล่าเหยื่อเองด้วยใยประสิทธิภาพสูงของมัน   ชมกันครับว่ามันทำอย่างไร!
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1

No comments:

Post a Comment