» » » » Pictures of The Sun: ภาพถ่ายดวงอาทิตย์ในระยะใกล้หลายมุมมอง

Sunday, October 19, 2008

Pictures of The Sun: ภาพถ่ายดวงอาทิตย์ในระยะใกล้หลายมุมมอง

สวัสดีครับ

ปีนี้เป็นปีที่ดวงอาทิตย์ของเราเงียบสงบที่สุด ความหมายของเงียบสงบก็คือ ระดับความรุนแรงของลมสุริยะ (solar wind) อยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ 50 ปี ในขณะที่จุดบนดวงอาทิตย์ ก็ปรากฎให้เห็นน้อยที่สุดในรอบ 11 ปี นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่แน่ใจถึงสาเหตุของความเงียบสงบกว่าปกติ รวมถึงผลกระทบที่จะตามมา  และกำลังศึกษาด้วยการใช้กล้องดูดาวและดาวเทียมอย่างละเอียด

ภาพที่นำมาฝากพวกเราเป็นภาพถ่ายของดวงอาทิตย์เมื่อไม่นานมานี้ ด้วยกล้องคุณภาพสูง ทำให้ได้ภาพในระยะใกล้และหลายมุมมอง


 
ถ้าพวกเราสนใจสามารถชมและอ่านรายละเอียดได้ที่  http://www.boston.com/bigpicture/2008/10/the_sun.html

No comments:

Post a Comment